Pedagogiska grundtankar

 

Vi vill skapa en lugn, trygg, inspirerande och rolig atmosfär på Explorama. Alla skall känna sig välkomna och viktiga för gruppen, barn som vuxen, alla behövs och har en plats här. Gemensamt har vi roligt och lär oss av varandra. Vi hjälper, stöttar, tröstar och leker med varandra. Vi vuxna föregår med gott exempel genom att lyssna på varje barn. Vi tar deras åsikter/känslor på allvar och visar att alla har rätt till en åsikt/känsla.

Vi arbetar medvetet för att tidigt grundlägga en naturlig nyfikenhet och förförståelse för matematik, biologi, it och teknik.

Barn är kompetenta på en mängd områden. Vi hjälps åt med vardagsgöromål; duka, plocka i ordning, städa, tvätta, vattna blommor, sopa etc. Vid samlingar pratar vi om vilka som är borta och var de är. Man ska veta att man är saknad om man är borta, känna tillhörighet. Alla har en viktig plats att fylla i gruppen. Det ska kännas tryggt på Explorama och alla ska våga prova olika saker och känna tillit.

Vi utmanar vår motorik med härliga promenader, klättrar, kryper, springer etc. Vi arbetar rytmiskt och musikaliskt och använder oss av massage för att utveckla vår kroppsuppfattning och koncentration. Vi pysslar och experimenterar för vår finmotorik och nyfikenhet.

Vi sjunger och jobbar med ramsor och sagor för att utveckla vårt språk. I leken respekterar vi varandras behov av utrymme. Vi kramas för att det är så mysigt.

Vi vill ha en tillåtande atmosfär där det inte är farligt att prova nytt och misslyckas för att sedan försöka igen och lyckas bättre. Vi betonar positiv utveckling för att belysa framsteg och inlärning. Vi är rädda om varandra och våra egna och andras saker både ute och inne. Vi är rädda om buskar, blommor och småkryp. Vi skräpar inte ner. Vi försöker sätta namn på saker, känslor och företeelser i vår vardag.

Vi ser den oerhörda kraften i vårt eget växande