Synpunkter och klagomål

 

Enligt förändringar i skollagen ska alla verksamheter ha rutiner för skriftliga klagomål. Du som vårdnadshavare har rätt att framföra synpunkter och lämna klagomål på verksamheten om det är något du tycker inte fungerar.

Detta ger oss en chans att förbättra verksamheten.

I första hand ska du vända dig till personalen på förskolan. Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig kontakta förskolechefen som är ansvarig för verksamheten.

Du kan framföra klagomålet skriftligen genom att fylla i formuläret nedan. Om du lämnar ett skriftligt klagomål kommer vi att behandla det och återkomma till dig skriftligen.

Du kan välja att vara anonym, men kan då inte få återkoppling på dina synpunkter och klagomål.

Namn

Telefonnummer

Din epost

Synpunkter och klagomål

Förslag på åtgärder