Verksamheten

 

All verksamhet på Explorama vilar på våra nationella styrdokument Lpfö-98 och skollagen. Vi har dock valt att fokusera extra på de naturvetenskapliga ämnena.

På Explorama arbetar vi projektinriktat. Det betyder att vi varje termin startar upp med att på olika sätt inventera barnens intressen. Projekten tar sin utgångspunkt i det som barnen är intresserade av. För att synliggöra barnens lärandeprocesser och för att föra arbetet vidare använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg.

Vi arbetar aktivt efter att skapa en positiv lärandemiljö med adekvat inredning och ljussättning. Färger och möblering utarbetas för att säkerställa en inomhusmiljö som är både säker, utmanande och borgar för en god lek- och arbetsmiljö för barn och personal.

Vi har ett eget kök med en egen kock som tillagar vår mat på plats, så nära inpå måltiderna som möjligt. Vår kock strävar efter att använda så lite ”halvfabrikat” och onödiga tillsatser som möjligt.

Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade om den senaste forskningen runt barns lärande och utveckling.

Vi arbetar aktivt och medvetet kring kretslopp och närmiljö. Vi är certifierade med ”Grön Flagg”. Detta innebär i korthet att man bedriver en miljömässigt hållbar verksamhet. Mer om ”Grön Flagg” finns att läsa på http://www.hsr.se/gronflagg

Hos oss har ni fri schemasättning, 6 h/dag, 9-15, för arbetssökande alt. föräldralediga och ingen arbetsplikt.

Vi tillämpar kommunens maxtaxa som beräknas på hushållets totala inkomst.

Väl mött

Styrelsen